Tư Vấn Website
0902 940 729
Hỗ Trợ Adword - Seo
0973 955 674
Maketting Online
0902 940 729

HOSTING

GÓI DỊCH VỤ

Băng Thông /Email

Chi phí / năm

Cá Nhân - 1G

15G/40 Email

1.308.000(vnđ)

Bán Chuyên Nghiêp - 2G

40G/60 Email

2.388.000(vnđ)
Chuyên Nghiệp - 3G

70G/160 Email

3.348.000(vnđ)

Doanh Nghiệp - 4G 110G/240 Email

4.200.000(vnđ)

Doanh Nghiệp ++ - 5G 160G/KGH

4.872.000(vnđ)

TM Điện Tử - 6G 220G/KGH

5.388.000(vnđ)

Cao Cấp - 7G

280G/KGH

6.0082c8.000(vnđ)

Góp Vip - 8G

340G/KGH

6.504.000(vnđ)

Gói đặc Biệt - 10G

500G/KGH

7.200.000(vnđ)


Lưu ý : Khi đăng ký hosting và duy trì nếu không thanh toán hoặc thanh toán chậm -  website sẽ tự huy hoặc nếu muốn hoạt đông phải công thêm ít nhất 30% phí phuc hồi dữ liệu trên tổng phí  hosting đã đăng ký

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC