Tư Vấn Website
0902 940 729
Hỗ Trợ Adword - Seo
0973 955 674
Maketting Online
0902 940 729

SEO TỪ KHÓA

GÓI DỊCH VỤ

SEO 1

SEO 2

SEO 3

SEO 4

Số (cụm) từ khóa (từ khóa có <1.000.000 lượt kết quả tìm kiếm và có dưới 30 website có SEO cạnh tranh)

5

8

12

16

Vị trí sau 4 tháng đầu tiên

Top 10

Top 10

Top 10

Top 10

Vị trí sau 2 tháng tiếp theo

Top 1-5

Top 1-5

Top 1-5

Top 1-5

Hợp đồng tối thiểu

6 tháng

6 tháng

6 tháng

6 tháng

Hoàn phí khi không đạt kết quả

Chi phí/tháng 

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC